Bloog Wirtualna Polska
Jest 1 268 205 bloogów | losowy blog | inne blogi | zaloguj się | załóż bloga
Kanał ATOM Kanał RSS

Deklaracja Ideowa P.K!A. Aquilonia


(po raz pierwszy wygłoszona na obchodach VII rocznicy działalności Korporacji w Polsce Niepodległej
--- 20 listopada 1928 r.)


Korporacja Aquilonia, do tradycji Filistrów swoich nawiązując, którzy jeszcze czasu niewoli i ucisku służbę Ojczyźnie i przyszłe jej wyzwolenie jako cel sobie postawili, wzory sześcioletniej swej działalności w Polsce Niepodległej pod hasłem "Omnia pro Patria" na pamięć przywodząc, następne dogmaty ideowe oraz zasady postępowania stanowi i ogłasza, które wszystkich Aquilonów zarówno obecnych, jak i przyszłych wiązać mają, a Korporacji samej jako drogowskaz służyć.


Korporacja Aquilonia, stojąc niezłomnie na gruncie ideologii wyrażonej w statucie Związku Polskich Korporacji Akademickich, na czoło swych ideałów wysuwa pojęcie Narodu, będącego zaszczepienia przez Boga w duszę ludzką skłonności społecznej najdoskonalszym wyrazem i służbę Narodowi za powinność najwyższą, a dobro jego za probierz wartości każdego w życiu zbiorowym czynu uznaje.


Naród, jako zespół ludzi wszelkich stanów i klas, wszelkiej kondycji i znaczenia, z łona jednej matki - ziemi zrodzonych, jedną porozumiewających się mową, wspólnie noszących w sercu po przodkach odziedziczone, a potomnym przekazywane umiłowania i tradycje, wspólne ideały i pragnienia - to dobro najwyższe, któremu Aquilonia i Aquilon każdy służyć myślą i sercem, czynem i krwią, aż do ostatniego tchnienia pragnie i poprzysięga.


Wszelka z Jego potrzeby wynikająca ofiara, poświęcenie wszelkie na Jego ołtarzu składane, jest obowiązkiem Aquilonii i Aquilona, a interes Narodu rozumnie pojęty, nieodzownym nakazem.


Ponieważ jednak, jako z kruchej stali potężnego miecza wykuć niepodobna, tak z lichego człowieka niepodobna takiego uczynić patrioty, albowiem, gdy miecz w pierwszym skrzyżowaniu pęknie, człowiek słaby próby życia nie zdzierży, przeto Korporacja Aquilonia, członków swych nie tylko jako gorących patriotów ćwiczy, nie tylko zasady nacjonalistycznej etyki w serca ich i w umysły wpaja, lecz również wychowuje w nich ludzi i do życiowej walki sposobi.


Rozwija więc przede wszystkim w Aquilonie żywe poczucie solidarności z tymi wszystkimi, którzy z nim społem do jednych celów dążą, a więc z braćmi Aquilonami przede wszystkim. Wyrabia w nim poczucie obowiązku, albowiem jest to cnota społeczna najpierwsza; przyucza go do karności i posłuszeństwa, bo umieć słuchać musi każdy, kto chce umieć żyć i nawet ci, co z czasem mają innym przewodzić i rozkazywać pierwiej sami do słuchania zaprawiani być muszą; budzi w nim uczynność i miłość dla swych comilitonów, bo miłość bratnia krzepi siły ducha i uczucia na wyższy, doskonalszy nastraja ton; wszystkich wreszcie zasad powyższych w najdrobniejszych nawet sprawach przestrzega, albowiem tak tylko dusza ludzka formuje się i urabia, jako właśnie owa pierś skały, w której wartka nitka potoku misterne żłobi kształty.

 

Atoli Korporacja Aquilonia nie poprzestaje na wychowywaniu i kształceniu i do tego pracy swojej nie ogranicza. W przekonaniu, że jest związkiem ludzi, którzy jedne wyznają zasady, jednemu światopoglądowi hołdują, zastrzega sobie prawo i za obowiązek sobie poczytuje światopoglądowi temu na zewnątrz jako całość służyć.

 

Czy to w życiu akademickim, w którym najżywotniejszą rozwija działalność, czy to w życiu państwowym, czy społecznym - Korporacja Aquilonia występuje solidarnie tam zawsze, gdzie ideałów swoich i dóbr przez siebie uznanych skutecznie bronić może.

 

Działalność swoją układając w sposób powyższy, Korporacja Aquilonia żywi gorącą wiarę, że członkowie jej służąc wiernie streszczającemu ideologię Korporacji hasłu "Omnia pro Patria", staną się w pełni pożytecznymi bojownikami polskości, a praca ich będzie nowym ogniwem długiego łańcucha wysiłków, zmierzających do zapewnienia w Polsce zwycięstwa i panowania idei narodowej.

 

Gdy to nastąpi, obudzą się i wyzwolą drzemiące siły Narodu, a wówczas nie będzie mocy, która by im czoło stawiła.


Deklaracja Ideowa Związku Polskich Korporacji Akademickich

 

My studenci polscy skupieni w korporacjach akademickich uznając, że świadome życie każdego człowieka powinno być podporządkowane realizacji celów, ułożonych według ich wartości w systemie wzajemnych powiązań oświadczamy że:

 

1. Korporant uświadamiając sobie absolutny cel życia każdego człowieka, wyrażony w Prawdzie Objawionej ujętej i tłumaczonej przez religię katolicką, w swoim postępowaniu kieruje się zasadami etyki chrześcijańskiej wynikającej z nauki Kościoła Katolickiego.

 

2. Doczesnym celem życia każdego korporanta jest praca dla dobra Polski, dla Jej wielkości i potęgi. Dobro Narodu i Państwa jest dla niego najwyższym prawem, nakazem moralnym i drogowskazem postępowania.

 

3. Pracę dla Polski korporant pojmuje jako pracę dla całego narodu. Przeciwstawia się on wszelkim prądom i dążeniom, które ponad interes Narodu i Państwa jako całości wynosić pragną interesy osobiste, partyjne czy klasowe.

 

4. Korporant zdaje sobie sprawę z niebezpieczeństwa obcych żywiołów, które grożą zatraceniem przez Najjaśniejszą Rzeczpospolitą jednolitego narodowego charakteru. Wszędzie i zawsze staje on w obronie polskości, zarówno w dziedzinie dóbr duchowych, jak i materialnych.

 

5. W korporacjach panuje duch demokratyzmu, łączności braterskiej i równości. Korporant nie może wynosić się ponad innych z powodu swego urodzenia, majątku, czy stanowiska. Każdy Polak jest dla niego bratem.

 


oceń
0
0

wtorek, 26 września 2017

Licznik odwiedzin:  26 446  

O moim bloogu

Informacje z życia P.K!A. Aquilonia

Wyszukaj

Wpisz szukaną frazę i kliknij Szukaj:

Subskrypcja

Wpisz swój adres e-mail aby otrzymywać info o nowym wpisie:

Statystyki

Odwiedziny: 26446

Lubię to

Więcej w serwisach WP

Wiadomości

Bloog.pl